Privacy Policy

Als lid van SEMH en Anko garandeer ik dat:

1. ik in mijn contacten met clienten open en eerlijk zal zijn en iedere client naar mijn beste vermogen van dienst zal zijn.

2. ik de privacy van clienten zal respecteren en waarborgen.

3. ik met clienten en verzekeraars gemaakte afspraken zal nakomen.

4. ik een client geduldig en professioneel zal begeleiden.

5. ik de client niet zal intimideren op welke wijze dan ook.

6. ik de client het voor deze meest geschikte haarwerk zal adviseren.

7. ik een client juist zal instrueren over gebruik en onderhoud en nazorg aan zal bieden.

8. ik mijzelf op de hoogte zal houden van de technische produktontwikkelingen en mijn professionele vaardigheden bij zal houden.

9. ik een klacht van een client objectief zal behandelen en vanuit het gezichtspunt van de client zal beschouwen om tot een voor ieder bevredigende oplossing te komen.

Privacyverklaring

Articoupe :

legt uw gegevens vast zoals naam, adres, plaats, emailadres, telefoon en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van opdrachten van u als klant zijnde.

bewaart uw gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de klantrelatie.

maakt bij haar website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

verstrekt uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten verlenen voor het adequaat kunnen afhandelen van de declaratie vergoeding en dan alleen nog die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.

behandelt alle aan haar toevertrouwde gegevens als vertrouwelijk.

gebruikt emailadressen uit uw gegevens uitsluitend om informatie te sturen die Articoupe betreffen.

gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

zorgt ervoor dat u uw gegevens te alle tijden kan inzien en waar nodig corrigeren of wijzigen.

zorgt voor goede en passende technische en fysieke beveiligingen van de door aan ons toevertrouwde gegevens.

zorgt ervoor dat u eenvoudig te allen tijde de klantrelatie kan beëindigen met in achtneming van eventueel gesloten overeenkomsten.

zorgt bij beëindiging van de klantrelatie desgewenst voor een correcte gegevens dataoverdracht naar een eventueel derde partij.

 


Nieuws
Nieuwsbrief Laat uw e-mailadres achter en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze aanbiedingen.
Volg ons

Fotogalerij: